Begeleiden van de leerkracht

Selectief Mutisme komt niet zo vaak voor, geschat wordt dat het bij 0,3 tot 10 op de 1000 kinderen voorkomt. Hierdoor is het voor leerkrachten vaak een zoektocht naar hoe zij een leerling met selectief mutisme kunnen begeleiden in de klas.

In de dagelijkse onderwijssituatie komen vragen naar voren als: Hoe ga je om met een leerling met selectief mutisme?  Waaraan kan de leerling mee doen? Welke alternatieven zijn er als een leerling niet mee kan doen? Hoe ga je om met testen en toetsen?

In de begeleiding van leerkrachten sluit ik aan bij de onderwijssituatie en bij de vragen van de leerkracht en ik leg uit wat selectief mutisme betekent voor een leerling. Ik geef praktische adviezen waarmee de leerkracht  direct aan de slag kan..

Begeleiden Leerkracht