“Weet jij meestal precies wat je wilt zeggen, maar gaat op school je mond vanzelf op slot?”

“Heb jij een leerling in je klas waarvan je weet dat zij of hij kan praten, maar heb je de stem van deze leerling nog nooit gehoord?”

“Praat jullie dochter of zoon thuis volop, maar durft jullie kind op school niet of nauwelijks te praten?”

Wat is Selectief Mutisme

Kinderen met selectief mutisme of extreme verlegenheid kúnnen meestal goed spreken en ze begrijpen de taal goed. Thuis praten ze soms de oren van je hoofd. Maar in sociale situaties buitenshuis, op school, op de sportclub en soms ook bij familie, lukt het hen niet.

Ze vermijden situaties die buitengewoon belangrijk zijn voor het sociale verkeer. Dit is geen onwil, maar onmacht. Ze worden gestuurd door angst, selectief mutisme valt daarom binnen de categorie angststoornissen.

Voorlichting KMS
Voorlichting

Voorlichting over selectief mutisme maakt dat je een kind met selectief mutisme beter begrijpt.

Meer lezen
Werken met kinderen
Werken met kinderen

Het doel van de begeleiding op school is dat de leerling met selectief mutisme op school durft te praten met de leerkracht en met de kinderen uit de klas

Meer lezen
Begeleiden Leerkracht
Begeleiden van de leerkracht

Het is belangrijk dat ook de leerkracht ondersteund wordt in vragen over hoe om te gaan met een leerling met selectief mutisme

Meer lezen

Wie ben ik

Ik ben Margreet Doppenberg. In 2007 kreeg ik in mijn werk als ambulant dienstverlener voor het eerst te maken met een meisje met selectief mutisme. Ik zag hoe groot de impact is op het functioneren en op het welbevinden van een kind dat niet (of nauwelijks) durft te praten op school. Sindsdien ben ik me gaan specialiseren in kinderen met selectief mutisme of extreme verlegenheid.

Ik kom kijken in de klas en geef de leerkracht adviezen over hoe om te gaan met een leerling die selectief mutisme heeft. Als het nodig is, ga ik zelf wekelijks met de leerling aan het werk. Deze begeleiding vindt plaats op de plek waar het probleem zich voordoet: op school.

Margreet

Margreet Doppenberg

Klik op de link om mijn opleiding en ervaring te bekijken.

Mijn aanbod

Naast de begeleiding van kinderen met selectief mutisme, begeleid ik ook de leerkrachten en geef ik voorlichting aan ouders, kinderen en bij verenigingen.

Margreet verbaasd

Mijn aanbod

Met deze diensten kan ik je helpen.

Contactformulier

WIlt u meer informatie over de begeleiding van kinderen met spreekangst/Selectief Mutisme. Vul dan het onderstaande formulier in en ik neem contact met u op. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten..

Neem contact op

Wilt u meer informatie over de begeleiding van Kinderen met Spreekangst/Selectief Mutisme, vul dan het formulier en ik neem snel contact met u op..

Telefoon

06 – 23 01 81 41

Email:

margreet@kinderenmetspreekangst.nl