Werken met kinderen

Het doel van de begeleiding op school is dat de leerling durft te praten met de leerkracht en met de kinderen uit de klas. De begeleiding vindt wekelijks plaats in een aparte ruimte in school. Als begeleider doe ik actief met alle oefeningen mee, zo fungeer ook als rolmodel.

Om de transfer naar de klas te kunnen maken, is het belangrijk dat de eigen leerkracht minimaal 2 keer per week kort (10 min) met de leerling oefent. Zodra de leerling tijdens de individuele begeleiding een stapje heeft gemaakt, wordt dit ook met de eigen leerkracht geoefend.

Het aantal sessies dat nodig is om het einddoel te behalen varieert per kind. Angst overwin je in kleine stapjes, hierdoor kunnen begeleidingstrajecten gemiddeld zo’n 9 maanden duren.

Werken met kinderen