Margreet Doppenberg

Hier ziet u een overzicht van mijn ervaring als begeleider van kinderen met selectief mutisme:

2016-heden UMC Utrecht afdeling Psychiatrie

Samenwerking in begeleiding kinderen met Selectief Mutisme

2007- heden

UMC Amsterdam afdeling De Bascule. Deelname Intervisie bijeenkomsten voor behandelaars van kinderen met selectief mutisme. Samenwerking in begeleiding kinderen met Selectief Mutisme

1994-1999

Professor Groenschool Stichting ter bevordering van het onderwijs aan kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en/of slechthorende kinderen. Leerkracht Speciaal Onderwijs

1999-heden

Koninklijke Aurisgroep. Ambulant Dienstverlener voor kinderen met een TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis) en/of slechthorende kinderen

 

Opleidingen:

2019-2020

Academie voor Psychodynamica. Opleiding Professioneel Coach

2010-heden

Koninklijke Aurisgroep. Interne opleidingen:

  • Trainer Sociaal Vaardig Communiceren
  • Trainer ‘Ervaar TOS’
  • Dyslexie hulpmiddelen
  • Dialoog gespreksleider
  • Implementatie ‘Kinderklanken’
  • Met Woorden In De Weer

2000-2001

Fontys Hogeschool Den Bosch. Opleiding Leraar Speciaal Basisonderwijs studierichting Ambulant Begeleider

1995-1996

Hogeschool Utrecht. Leraar Speciaal Basisonderwijs leerroute Auditief Gehandicapten en leerlingen met Ernstige Spraaktaalmoeilijkheden

1980-1983

Pedagogische Academie Jan van Nassau Utrecht. Leerkracht basisonderwijs

Margreet