Mijn aanbod

Ik kan je helpen met de volgende diensten:

  • Observatie in de klas en advies aan de leerkracht
  • Begeleiding van de leerling op school
  • Voorlichting op school
  • Voorlichting aan ouders, familie, sportclubs e.d.
  • Voorlichting en ondersteuning bij stage

Kosten

Kosten die gemaakt worden voor een begeleidingstraject worden vaak vergoed door het Samenwerkingsverband en in sommige gevallen door een schoolbestuur of door de gemeente.